Machinebouw

Machinebouw

Eikhout Metaalwerken produceert diverse halffabrikaten voor machines. Zo hebben we ruimte ervaring in de productie van onderdelen voor onder andere transportbanen en schroeftransportsystemen.

Transportsysteem

Transportsysteem

Eikhout Metaalwerken
Tielenstraat 9
5145 RC Waalwijk
T 0416 335 210
E info@eikhoutmetaalwerken.nl
Metaalunie

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

© Eikhout Metaalwerken B.V.