Kantoorgebouw, Oisterwijk

Kantoorgebouw, Oisterwijk

Dit fraaie kantoorpand in Oisterwijk heeft gevel en raamkaders uitvoerd in 3mm alu met een poedercoat lak. Dit project is uitgevoerd in opdracht van SWD Dak en Geveltechniek.

Eikhout Metaalwerken
Tielenstraat 9
5145 RC Waalwijk
T 0416 335 210
E info@eikhoutmetaalwerken.nl
Metaalunie

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

© Eikhout Metaalwerken B.V.