Multifunctioneel gebouw, Maastricht

Multifunctioneel gebouw, Maastricht

In Maastricht is dit multifunctionele gebouw voorzien van perfoplaat tbv de gallerijhekken. Dit project is uitgevoerd in opdracht van FEK Metaal, producent van balkon- galerij- en traphekken.

Eikhout Metaalwerken
Tielenstraat 9
5145 RC Waalwijk
T 0416 335 210
E info@eikhoutmetaalwerken.nl
Metaalunie

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

© Eikhout Metaalwerken B.V.