Metalen kasten: Lucht- & Waterunits

Metalen kasten: Lucht- & Waterunits

Dit is een mooi voorbeeld van het proces van brute naar eindproduct en laat zien welke technieken wij combineren om tot een perfect eindproduct te komen. In dit geval voor Savan Waalwijk, leverancier van lucht- & Waterunits voor tankstations in de Benelux. Eikhout Metaalwerken levert sinds de eerste dag de behuizingen voor de luchtunits van Savan.

 

Eikhout Metaalwerken
Tielenstraat 9
5145 RC Waalwijk
T 0416 335 210
E info@eikhoutmetaalwerken.nl
Metaalunie

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

© Eikhout Metaalwerken B.V.