MVO

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van ons bedrijf. Wij vinden namelijk dat niet alleen ons werk goed moet zijn, maar ook alles daaromheen. Daarom doen we ons best om de wereld een beetje mooier te maken.

Medewerkers
Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij ons team. Onze mensen maken immers ons bedrijf! We hechten daarom veel waarde aan prettige werkomstandigheden en zorgen ervoor dat onze werknemers het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat leidt op zijn beurt tot betere prestaties. Een win-winsituatie!

Milieu
Wij proberen de impact van onze werkzaamheden op het milieu te minimaliseren. Dat doen we onder andere door al onze afvalstoffen te scheiden, door restanten metaal te hergebruiken en door onze heaters optimaal te onderhouden.

Sponsoring
Eikhout Metaalwerken is als sponsor betrokken bij de Robert Kalkman Foundation, bij motortalent Bibi Damen en bij diverse lokale sportverenigingen.

Eikhout Metaalwerken
Tielenstraat 9
5145 RC Waalwijk
T 0416 335 210
E info@eikhoutmetaalwerken.nl
Metaalunie

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

© Eikhout Metaalwerken B.V.