Gevelbouw

Gevelbouw

Eikhout Metaalwerken heeft jarenlange ervaring in de ontwikkeling van onderdelen voor gevelbouw, waaronder balkonhekken, metalen ramen en deuren en volledige metalen gevels.

Bedrijfsgebouw, Maasdijk

Gevel opgebouwd uit gezette perfoplaten uitgevoerd in opdracht van SWD Dak- en geveltechniek.

Eikhout Metaalwerken
Tielenstraat 9
5145 RC Waalwijk
T 0416 335 210
E info@eikhoutmetaalwerken.nl
Metaalunie

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

© Eikhout Metaalwerken B.V.